Centre Psicopedagogia i Psicologia

PSICOTERÀPIA INDIVIDUAL 

ADOLENCENTS  

 • Manca de relacions significatives amb els seus iguals.

 • Dificultat de transició entre etapes vitals.

 • Problemes escolars.

 • Manca d'autoestima.

 • Depressió.

 • Ansietat.

 • Trastorns de la conducta alimentària.

 • Fòbies i obsessions.

 • Consum de substàncies.

 • Addicció a les pantalles.

 • Trastorns de conducta.

 • Trastorns psicòtics.

 • Dificultat en el control d'impulsos.