Centre Psicopedagogia i Psicologia

LOGOPÈDIA

A les sessions de logopèdia podrem ajudar-te si el teu fll/a presenta dificultats en comunicació: parla, llenguatge o veu,  treballant d'una manera integral en els diferents moments maduratius en el que es trobi.

En el nostre centre us ajudarem a detectar i avaluar les seves dificultats orals i de comunicació que pugui presentar el vostre fill/a o familar.


Els trastorns més comuns que requereixen una atenció logopèdia són:

 

Trastorns de la Parla

 

  • Dislàlia :Trastorn de l'articulació de fonem
  • Disglòssia : Trastorn de l'articulació a causa de causes orgàniques
  • Disàrtria: Anomalia de l'articulació, de naturalesa motriu, produït a conseqüència              de lesions del S.N.
  • Disfèmia: Defecte de la parla a causa de la repetició de síl·labes o passos espasmòdics      que interrompen la fluïdesa verbal.

 

Trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD)

Deglució atípica

Trastorns de la fluïdesa: quequesa

Trastorns de la veu: disfonies i educació vocal