Centre Psicopedagogia i Psicologia

  •  Terapia de Familia pot estar indicada com a complement de la Teràpia Individual davant els símptomes d'un dels integrants de la família.

 

  • Davant de situacions complexes com poden desequilibrar al sistema familiar (pèrdua de feina, trasllats, morts o pèrdues, divorcis, naixements, adopcions, etc.).

 

  • Davant de situacions conflictives relacionades amb cicle vital de la familia: dificultats o inseguretats en la criança dels fills petits, problemes de conducta adolescents, independència dels fills, etc.

  • Situacions de violència familar intra i intergeneracional (entre els pares o de pares a fills o de fills a pares).

 

  • Amb families reconstituïdes que han d'integrar formes educatives i de convivència. I qualsevol situació o problema que pertorbi la convivència de la família.

TERÀPIA FAMILIAR  

El nostre model de teràpia familiar busca promoure el desenvolupament de tots els integrants del sistema familiar i modificar aquelles pautes de relació que poden ocasionar dificultats i patiment.

 

La Teràpia Familiar Sistèmica pot també treballar el símptoma que presenta un dels seus integrants mitjançant el diàleg entre diversos membres de la familia, doncs entenem que aquest símptoma és la punta d'un iceberg que amaga problemes relacionals i de comunicació entre tots ells.

 

El nostre objectiu, per tant, serà modificar pautes relacionals familiars preestablertes per tal de millorar la convivència i el benestar emocional de tota la família. Així, la familia s'entén com un sistema on la conducta de cadascun dels integrants afectarà a la conducta dels altres.

 

Per poder fer aquest tipus d'intevenció, el terapeuta indagarà sobre la història de la  familia, cercant arribar a comprendre quin és el paper que cadascun d'ells juga dins del sistema i com es poden modificar patrons històricament apresos i interioritzats, per poder avançar i buscar alternatives constructives a les solucions, poc exitoses, fins ara posades a prova.

 

Què podem treballar mitjançant la teràpia de família?