Centre Psicopedagogia i Psicologia

NEUROPSICOLOGIA ADULTS

La Neuropsicolgia d'adults ens permetrà avaluar problemes de:

  • Pèrdues subjectives de memòria.
  • Malalties neurodegeneratives tipus Alzheimer, Lewy, Pick, Parkinson, Demència Vascular, Demència Fronto-Temporal

Alhora ens permetrà realitzar tractaments rehabilitadors amb pacients que pateixin:

  • IctusProcessos de demència
  • Accidents de trànsit amb afectació cerebral...

Finalment la Neuropsicolgia d'adults ens permetrà...

  • Acompanyar als familiars cuidadors a nivell emocional.
  • Assessorant sobre la malaltia del seu familiar i com afrontar-la.